• เต็มอิ่มกับความรู้

  เนื้อหามีทั้งหมด รวมทั้งหมด 7 บทเรียน + 1 บทพิเศษ ความยาวกว่า 2 ชั่วโมง

 • ที่สุดของความคุ้ม

  สามารถเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ จัดเวลาเรียนได้เอง และไม่มีวันหมดอายุ!

 • เรียนเพลิน เข้าใจง่าย

  เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ / สำหรับเด็กควรเริ่มตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป หรือพิจารณาตามพื้นฐานของผู้เรียน

ราคาเพียง 1,390 บาท! (ปกติ 3,499 บาท)

โปรโมชันถึงวันที่ 10 มิถุนายน 65

ความรู้ที่จะได้รับ

 • ทำความรู้จักตัวโน้ตดนตรี

 • จังหวะ / ห้องดนตรี

 • บันไดเสียง

 • คอร์ด / คีย์

 • สัญลักษณ์ / คำศัพท์ทางดนตรี

 • และอีกมากมาย!

ผู้สอน

Conductor / Music Composer Trisdee na Patalung

นักประพันธ์ดนตรีและวาทยากรไทย ท่ีได้อํานวยเพลงให้กับวงดุริยางค์ในต่างประเทศมากมาย ปัจจุบันเป็นหน่ึงในผู้ก่อตั้ง 28Production ความคุมการ ผลิตดนตรีทั้ง recording และ live ให้กับ orchestra production

ราคาเพียง 1,390 บาท! (ปกติ 3,499 บาท)

โปรโมชันถึงวันที่ 10 มิถุนายน 65

Course curriculum

  1. Notes High & Low

  1. The Beat: Short & Long

  1. Scale & Keys

  1. Chords

  1. It's About Time!

About this course

 • 8 lessons
 • 2 hours of video content

คอร์สแนะนำ