การจัดการงานอีเวนต์ดนตรี: จากงานดนตรีขนาดเล็กจนถึงเทศกาลดนตรี

📃 สำหรับคอร์สนี้เราจะพูดถึงความรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี การตลาดเบื้องต้น หลักการในการออกแบบงานอีเวนต์ดนตรี รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ทีมงาน ซัพพลายเออร์ (Supplier) ซึ่งหมายรวมถึงการหารายได้ การคำนวณต้นทุน กำไร/ขาดทุน และตัวอย่างการบริหารงานอีเวนต์ดนตรีจากการทำงานจริงของครูผู้สอน ตั้งแต่งานดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงระดับเทศกาลดนตรี

👥 เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมดนตรีและธุรกิจบันเทิงต่าง ๆ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

📚 บทเรียนมีทั้งหมด 9 บทด้วยกัน ดังต่อไปนี้