Fungjai in a nutshell

Fungjai Academy เป็นส่วนหนึ่งของ ฟังใจ (Fungjai) ชุมชนทางดนตรีที่เชื่อมศิลปินและแฟนเพลงทางเข้าด้วยกัน ผ่านแพลตฟอร์ม และกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นมิวสิกสตรีมมิ่ง นิตยสารดนตรี คอนเสิร์ต และการสัมมนาทางดนตรี

Instructors

ครูผู้สอนใน Fungjai Academy

Co-founder & CEO of Fungjai

Sarun Pinyarat

ท้อปเป็น CEO และผู้ร่วมก่อตั้งฟังใจคนหนึ่ง ก่อนหน้าที่จะเริ่มสร้างฟังใจนั้น เขามีภูมิหลังในเรื่องของการศึกษา และการทำงานในฐานะนักออกแบบนิเทศศิลป์ (Graphic Designer) มายาวนานกว่า 10 ปี โดยแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาริเริ่มทำ startup ฟังใจขึ้นมา เกิดมาจากประสบการณ์ที่ได้ไปทำงานใน startup แห่งหนึ่งใน Silicon Valley เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเขาได้เข้าใจการสร้างผลิตภัณฑ์, วิธีการบริหาร, วัฒนธรรม รวมไปถึงแรงบันดาลใจจากเมืองหลวงของ startup ของโลก โดยความตั้งใจเริ่มต้นที่จะทำ music streaming application ได้แผ่ขยายออกมาเป็น music community ที่ทำหลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสื่อ, ผู้จัดงานดนตรี รวมไปถึง agency ผู้เชี่ยวชาญด้าน music marketing

Co-founder & Director of Educational, Governmental and Overseas Partnership

Piyapong Muenprasertdee

พายเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารคนหนึ่งของฟังใจ ก่อนหน้าที่จะมาทำงานในวงการดนตรี เขาทำงานในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในแผนกความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Sustainability & Climate Change) ซึ่งทำให้เขามีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย และได้เกิดมุมมองว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ อีกทั้งได้ยึดหลักการพัฒนาที่เน้นความยั่งยืนเป็นสำคัญ (Sustainable Development Principles) พอได้เริ่มทำงานในวงการดนตรี เขาก็ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานก่อนหน้ามาใช้ โดยความมุ่งหวังของเขาคือการสร้างฟังใจให้เป็นบริษัทที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีไทยได้อย่างยั่งยืน

Head of Operations at Fungjai & Singer/Songwriter of electric.neon.lamp

Jensakda Jarana

“หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของการจัดอีเวนต์ มักต้องเจอกับปัญหา แต่การวางแผนที่ดี เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” จากประสบการณ์มากมายในการจัดการงานคอนเสิร์ตของฟังใจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงระดับเทศกาล จนในปัจจุบัน การทำหน้าที่ในตำแหน่ง Head of Operations ต้องพบเจอกับปัญหาอย่างหลีกไม่ได้ จึงทำให้เกิดการเรียนรู้มากมายระหว่างทางจากการปฏิบัติงานจริง ถึงการแก้ปัญหา รวมทั้งการวางแผนงานให้ละเอียดและครอบคลุมทุก ๆ ด้านในการจัดงานครั้งถัดไปให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

Planner & PR specialist

Widthawat Intrasungkha

“ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการไปคอนเสิร์ต ไม่ได้มาแค่จากตัววงดนตรีเพียงอย่างเดียว” ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Planner & PR specialist ที่ฟังใจ มีประสบการณ์มากมายทางด้านการตลาดและครีเอทีฟกับหลากหลายสายงาน รวมไปถึงประสบการณ์จากการทำ Digital Agency มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ทำให้สามารถมองเห็นโอกาสและช่องทางในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่ดี แต่ยังเหมาะสมที่สุดสำหรับงานนั้น ๆ อีกด้วย

Head of Event & Band member - temp. / Summerdress

Teerawut Ittiwut

หลังจากจบศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลับศิลปากร ก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับดนตรีและคอนเสิร์ตทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

Senior Space Specialist & lowerline.studio

Warut Duangkaewkart

จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ทัศนศิลป์ ทำให้มีความสนใจในงานออกแบบ และ งานศิลปะ ที่นอกจากจะตอบสนองเรื่องการใช้งานแล้ว ความงามก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ เพราะดนตรีไม่ได้เป็นเพียงแค่การฟังเท่านั้น หากยังต้องการการจัดการ และ การออกแบบ เพื่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชม ทั้งการออกแบบเวที แสงสี กิจกรรม องค์ประกอบต่างๆ ที่ช่วยมาเติมเต็มให้งานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น