สำหรับบุคคลทั่วไปและนักเรียน/นักศึกษา

ลงทะเบียนผ่านระบบของเว็บไซต์ Fungjai Academy หรือติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่บนเพจ Fungjai Academy ได้เลย